ขอแสดงความยินดีกับรางวัลต่างๆของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62

เมื่อวันที่ 12 -15 กมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี โดยส่งนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 18 รายการ ได้รับเหรียญ 13 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รายละเอียดผลการแข่งขันดังนี้
1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ปฐมวัย
2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแกะสลักผัก-ผลไม้ ม.1-ม.3
3. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การระบายสีภาพ/สีเทียน ปฐมวัย
4. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแกะสลักผัก-ผลไม้ ม.4-ม.6
5. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
6. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การวาดภาพโปรแกรม Paint ม.4-ม.6
7. รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การร้อยมาลัยสองชาย ม.1-ม.3
8. รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ 4 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
9. รางวัลเหรียญทองอันดับ 5 คัดลายมือ ม.1-ม.3
10. รางวัลเหรียญทองอันดับ 5 รำไทยประจำภาค ม.1-ม.3
11. รางวัลเหรียญทองอันดับ 5 รำไทยประจำภาค ม.4-ม.6
12. รางวัลเหรียญทองอันดับ 6 การทำน้ำพริกกะปิผักสด ม.1-ม.3
13. รางวัลเหรียญเงินอันดับ 6 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ปฐมวัย
14. รางวัลเหรียญทองอันดับ 7 รำวงมาตรฐาน
15. รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ 7 วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ม.4-ม.6
16. รางวัลเหรียญทองอันดับ 8 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
17. รางวันเหรียญเงินอันดับ 9 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป.1-ป.6
18. รางวัลเหรียญเงินอันดับ 9 การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง
สวัสดีปีใหม่
ประชุมเตรียมพร้อมก่อนแข่ง
สวัสดีปีใหม่
พิธีเปิด
สวัสดีปีใหม่
การแข่งขันประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
สวัสดีปีใหม่
นางรำโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
สวัสดีปีใหม่
บรรยากาศการแข่งขัน
สวัสดีปีใหม่
การร้อยมาลัยสองชาย
สวัสดีปีใหม่
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
สวัสดีปีใหม่
รำไทยประจำภาค
สวัสดีปีใหม่
การวาดภาพโปรแกรม Paint
สวัสดีปีใหม่
เต้นประกอบจังหวะหางเครื่อง
สวัสดีปีใหม่
การแกะสลัก ผัก-ผลไม้
สวัสดีปีใหม่
วาดภาพศิลปะสร้างสรรค์
สวัสดีปีใหม่
เต้นประกอบจังหวะปฐมวัย
สวัสดีปีใหม่
มารยาทงามอย่างไทย
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองชนะเลิศ เต้นประกอบจังหวะ
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองชนะเลิศแกะสลัก ม.1-ม.3
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 2 แกะสลัก ม.4-ม.6
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 3 วาดภาพโปรแกรม Paint
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 5 รำไทยประจำภาค ม.1-ม.3
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 5 คัดลายมือ ม.1-ม.3
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 4 การร้อยมาลัย
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 8 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 6 การทำน้ำพริก
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 5 รำไทยประจำภาค ม.4-ม.6
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 6 มารยาทงามอย่างไทย
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองอันดับ 9 การเต้นประกอบจังหวะเพลงหางเครื่อง
สวัสดีปีใหม่
เหรียญทองแดงอันดับ 7 การวาดภาพระบายสีโปสเตอร์
สวัสดีปีใหม่
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีส่วนร่วม
สวัสดีปีใหม่
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ชาว ชร.ป.
สวัสดีปีใหม่
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้