เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นักเรียนชั้นเคลื่อน ทุกระดับชั้น

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นักเรียนเข้าเรียนใหม่ รับการปฐมนิเทศ ทุกระดับชั้น มีรายการดังนี้ 

- ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน

- กรอกรายละเอียด และรวบรวมเอกสาร

- พบปะครูประจำชั้น และครูประจำหอนอน

เฉพาะนักเรียนใหม่ เริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

new

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-และลูกจ้างเหมาบริการ  new

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ และเอกคหกรรม(การอาหาร)

- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ และวิชาเอกคหกรรม(การอาหาร) ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2559