ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

<< คลิกดูรายชื่อ >>

งานเปิดโลกมหัศจรรย์ เติมฝันเด็กปัญญา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมงานเปิดโลกมหัศจรรย์ เติมฝันเด็กปัญญา ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ปกครองเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนสู่ครอบครัว

กำหนดจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ปกครองเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนสู่ครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

ข่าวภาคเหนือ NBT เชียงราย วันที่ 10 มีนาคม 2560 งานเปิดโลกมหัศจรรย์ เติมฝันเด็กปัญญา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

new